Rörinspektion Stockholm

Service och underhåll av avlopp •

Rörinspektion Stockholm

Till oss på Rörinspektion Stockholm kan ni alltid vända er när ni har problem med avloppen i er fastighet och behöver hjälp snabbt. Vi erbjuder jour 24 timmar om dygnet och rycker ut snabbt med våra välfyllda servicebilar oavsett om ni har ett envist stopp i avlopp och behöver göra en rörinspektion i Stockholm eller om ni drabbats av en översvämning och behöver reparera skadan. Vi har all utrustning som krävs för att göra en filmning av avloppet både i flerbostadshus och i villor och kan anlitas av företag, bostadsrättsföreningar, privata hushåll och fastighetsägare samt – förvaltare. När vi kommer ut till er för att filma avlopp kan vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt lokalisera vad det är som ger upphov till de problem som förekommer i fastigheten.

Att filma avlopp är fördelaktigt vid flera tillfällen

Att göra en rörinspektion i Stockholm har flera fördelar. Utöver att det är ett effektivt sätt att kontrollera skicket invändigt på avloppsledningar exempelvis i samband med en fastighetsbesiktning kan man i de fall man drabbats av återkommande stopp i avlopp i Stockholm kunna avgöra vad det är som ger upphov till problemen för att därefter planera en avloppsrensning. Det är är även vanligt att filma avlopp när man behöver ta reda på om det är nödvändigt att göra en rotbeskärning, så att rötter inte tar sig in i ledningarna och förstör dem. Kamerautrustningen som vi använder oss av vid en rörinspektion är modern, den kan kontrollera ledningar från 33-225 millimeter, och det inspelade materialet finns tillgängligt för våra kunder på webben.

Rörinspektion Stockholm tar hand om alla slags avlopp

Utöver att vi på Rörinspektion Stockholm är specialiserade och experter på felsökningar samt filmning av avloppet kan vi bistå med vår expertis även vid flertalet andra tillfällen. Våra rörmokare i Stockholm är kunniga inom allt från stamspolning till slamsugning av dagvattenbrunnar och vi arbetar alltid med målet att underhålla och serva rörsystem på ett sådant sätt att våra kunder kan undvika kostsamma reparationer i framtiden. Våra kunder uppskattar oss inte bara för vår kompetens utan även för det faktum att vi alltid finns tillgängliga när vi behövs, oberoende av vilken tid på dygnet ett akut problem uppstår. Självklart kan vi också göra planerade servicearbeten när behovet för dylika uppkommer, oavsett om det gäller en ledningslokalisering eller en stamspolning i en bostadsrättsförening.

Vi är måna om att reducera vår negativa miljöpåverkan i alla delar av vårt arbete och utbildar därför all vår personal i eco-driving. Vid högtrycksspolning använder vi oss enbart av 100 % rent vatten utan tillsatta kemikalier. Företaget är också certifierat enligt ISO 14001 och 9001 samt har en god kreditvärdighet.

Vi erbjuder rörinspektion till ett bra pris

Ni är varmt välkomna att ta kontakt med oss om ni vill boka in oss för en filmning av avlopp, stamspolning eller tömning av dagvattenbrunn och oljeavskiljare. När vi vet vad det är ni vill ha vår hjälp med bistår vi naturligtvis med ett pris för rörinspektion eller övriga tjänster, och offerten är kostnadsfri att ta emot. Alla privatpersoner är välkomna att använda ROT-avdraget hos oss och i de fallen kommer vi att dra av den skattereduktion ni har rätt till på fakturan.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker efter ett rörföretag i Stockholm som kan ta sig an allt som har med avloppsrör och stammar att göra.

  Adress
  Box 6003
  175 06 Järfälla

  Telefon
  08-795 75 10

  E-post
  offert@rorinspektionstockholm.com

  Orgnr
  556502-5805

OM OSS

När du söker efter ett rörföretag i Stockholm som kan ta sig an allt som har med avloppsrör och stammar att göra.

Rörinspektionstockholm.com kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. GR Avloppsrensning AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Box 6003
175 06 Järfälla

08-795 75 10

offert@rorinspektionstockholm.com

Orgnr:
556502-5805